Fælles ledelsesfokus i Agency & Kemi

Julie Normann Jensen, Assistant Operations Manager, Agency & Logistics & Kimmy Pultz Bauer, Operations Manager Agency & Logistics.

For at skabe et øget ledelsesmæssigt fokus samt effektivisere arbejdsgange og processer, har Jutlandia Terminal foretaget sig nogle organisatoriske ændringer.  
Det er os en glæde at kunne meddele, at Julie Normann Jensen fra den 1. juni 2019 har overtaget ledelsesansvaret for både kemi & logistik- samt agenturet & projekt afdelingen, med fortsat reference til  Kimmy Pultz Bauer, Operations Manager, Agency & Logistics.

Julie har besiddet flere stillinger i koncernen, siden hun kom til i 2010, hvor hun startede som speditørelev hos J. Lauritzen’s Eftf., Jutlandia Terminals søsterselskab, og arbejdede som speditør frem til 2013. Herefter blev hun ansat som Projektkoordinator i Jutlandias agentur og projektafdeling, men overgik i 2016 til sin seneste stilling som Assistant Operations Manager i kemi- og logistik afdelingen.

Med Julie ved roret i begge afdelinger, indføres et fælles ledelsesfokus, der skal være med til at fremme synergi afdelingerne imellem samt sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i fællesskab. En af Julies primære opgaver bliver at sikre synlig ledelse i afdelingerne, samt at vi har de rette kompetencer tilstede i teamet, således at de kan supplere hinanden. Endvidere vil der være stor fokus på at strømline og effektivisere de daglige opgaver. Kerneopgaverne bliver dermed drift af den daglige operation.

”Dette er en positiv udvikling af Julies ledelsesegenskaber, og vi mener, at dette er en meget naturlig udvikling for hende. Med Julies stærke ledelses kompetencer og personlighed bliver det en spændende og positiv tid vi går i møde, hvor vi ligeledes skal formulere en ny strategi for afdelingerne fra januar 2020”, siger Kimmy Pultz Bauer, Operations Manager Agency & Logistics.

”Jeg ser et stort potentiale i at udnytte synergierne i opgaverne, vi varetager afdelingerne i mellem, samt sikre endnu større udnyttelse af de kompetencer medarbejderne besidder”, siger Julie Normann Jensen, Assistant Operations Manager, Agency & Logistics. 

Julie fortsætter, ”det er en spændende opgave, at være med til at forandre afdelingerne, så vi konstant tilpasser os, de opgaver vi har og ikke mindst være med til at bibeholde den vækst, Jutlandia har set i den seneste årrække”.

Bruce Boyle
Noble Drilling - Drilling Superintendent
"..the way things are taken care of can often depict how an organization is run. When it comes to medical situations, it is very important that the proper steps are taken and the advice from Tommy & Mette yesterday on how we should proceed was clear and very professionally put across.
I would like to thank you and your team for your assistance on this matter and please pass on mine and the Willem’s sincere thanks for doing what you do.

Thanks, Bruce"
Jørgen Laursen
H.H. Danship - Manager
Vi har et godt og tæt samarbejde med Jutlandia. Gode relationer og generelt et rigtig samarbejde på alle niveauer.

Hovedårsagen til at vi har valgt at bruge Jutlandia, er fordi de tilbyder frokost og fordi Kjeld altid bringer kaffe med på kajen.
Spøg til side.. Jutlandia har altid styr på tingene og ved hvad de laver. De har nogle gode og erfarene folk.