Jutlandia benytter mulighed for at opruste og opgradere organisation

Resultat 2022 og fremtid

Jutlandia har i 2022 leveret tilfredsstillende resultater på niveau med aktivitetsniveauet på Esbjerg Havn.

Året har aktivitetsmæssigt været roligt ift. tidligere og har primært – udover drift og kundeservice – været anvendt til oprustning og opgradering af vores organisation og interne struktur og kapacitetsapparat.

Vi ser frem mod en heftig udvikling indenfor vindsegmentet på Esbjerg Havn fra 2024 og fremad mod 2029. Alene i den periode forventes det, at der skal udskibes 9 GW vindkomponenter fra Esbjerg til den grønne omstilling i Nordsø regionen. Dette er et felt, vi allerede er konsolideret i som leverandør til branchen. Her ser vi gode vækstmuligheder og vil tilsvarende geare og forstærke vores kapacitetsapparat og kerneforretning, til at honorere kunderne og branchens krav til kapacitet og håndtering.

Tilsvarende ses gode fremtidsperspektiver i Olie & Gas branchen, hvor vi tilsvarende har kerneydelser til operatør- og servicesegmentet. Dette felt ser vi forsat udvikling i til gavn for forretningen og den samlede værdikæde indenfor Olie & Gas.

Jutlandias resultat understøtter Harbour Group Holdings rekordresultat i 2022 på dkk 16 mil før skat, og er en vital del af gruppen sammen med søsterskaberne Copco A/S og A/S J. Lauritzen’s Eftf. Harbour Group Holding har aldrig stået stærkere, og vi ser store potentialer i de kommende år inden for alle forretningsområder.

ESG 2022

”Jutlandia har en vision og et ønske om at leve op til og møde Co2 reduktioner og mål defineret i Paris aftalen.

Vi har et ønske om som virksomhed, først og fremmest at gøre en forskel for klima, miljø og mennesker, samtidig med at vi driver forretning. Vi har hele tiden fokus på de tre bundlinjer: People, Planet og Business.

ESGrapportering og bæredygtighedsstrategi, giver os grundlag for en god dialog med kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter, om hvad der er vigtigt for os og vores virksomhed”, Kristian Svarrer, CEO Harbour Group.

 

ESG rapport 2022

2022 rapportering for miljø, sociale forhold og governance

ESG rapporten bruges af Jutlandia Terminal som en central del i vores bæredygtighedsstrategi. Det er ydermere en del af vores værdierklæringer og visioner om at fremstå transparente og bæredygtige i vores forretning, overfor kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.

Se Jutlandia´s ESG rapport 2022 her

Bruce Boyle
Noble Drilling - Drilling Superintendent
"..the way things are taken care of can often depict how an organization is run. When it comes to medical situations, it is very important that the proper steps are taken and the advice from Tommy & Mette yesterday on how we should proceed was clear and very professionally put across.
I would like to thank you and your team for your assistance on this matter and please pass on mine and the Willem’s sincere thanks for doing what you do.

Thanks, Bruce"
Jørgen Laursen
H.H. Danship - Manager
Vi har et godt og tæt samarbejde med Jutlandia. Gode relationer og generelt et rigtig samarbejde på alle niveauer.

Hovedårsagen til at vi har valgt at bruge Jutlandia, er fordi de tilbyder frokost og fordi Kjeld altid bringer kaffe med på kajen.
Spøg til side.. Jutlandia har altid styr på tingene og ved hvad de laver. De har nogle gode og erfarene folk.