Stevedoring

stevedoring
Lastninger, losninger, sikring og surring af gods mv.

Jutlandia Terminal har mere end 30 års erfaring med stevedoreopgaver i Esbjerg og andre havne, hvilket gør os meget kompetente til at udføre bl.a. lastninger, losninger, sikring og surring af gods mv., hvor der ikke kun stræbes efter at opfylde men også at overgå kundens forventning.

Vores stevedoreafdeling er i konstant vækst, og der stilles store krav til de professionelle stevedoreformænd. Vi går ikke på kompromis med kvalitet og sikkerhed, og alt hvad der foretages, bliver nøje planlagt og overvåget af formændene.

Vi har konstant fokus på læring og uddannelse og holder os altid opdateret. Alle vores stevedoreformænd gennemgår hermed kurser og uddannelse, der dygtiggør vores mandskab og klæder os på til enhver opgave.

Herunder er alle vore supervisors blandt andet fuldt GWO-uddannede. 

Afdelingen er i besiddelse af personel med 2CPCS A62 Crane/Lift Supervisor kursus.

Vi prioriterer ikke alene høj performance men tilbyder også vores kunder det bedst mulige tilsyn, support og feedback.

Dette gør vi bl.a. via vores kundeportal LIGHTHOUSE, som sikrer et live overblik over skibs - og lasteoperationer håndteret af Jutlandia. 

Læs mere om Jutlandia LIGHTHOUSE her

 Vores ydelser inkluderer Håndtering af:

  • Ro/Ro skibe
  • Containerskibe
  • Vindmøllelastninger
  • Break bulk og projektgodslastninger
  • Offshore og forsyningsskibe
  • Stykgodslastninger
  • Komplekse projektlastninger

 

Har i brug for transport videre fra havnen efter losning, hjælper vi jer også med det. Jutlandia har et stort netværk af transportører, med hvem vi har fordelsagtige aftaler. Ligeledes er vores søsterselskab J. Lauritzen’s Eftf. i stort omfang leveringsdygtige med transportløsning for eks. palleteret gods. Al koordination kan håndteres af Jutlandia.

Læs mere om vores transportløsninger her